top of page
  • รูปภาพนักเขียนln lnno

สารสกัดจากผลส้ม Citrus Aurantium Extract


คุณสมบัติของสารสกัดจากผลส้ม Citrus Aurantium Extract

สารสกัดจากผลไม้ตระกูลซีตรัสที่มีชื่อเรียกว่า Bitter orange ประกอบด้วยสารสำคัญอย่าง Synephrine ทำหน้าที่

  • ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหาร และเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย

  • ช่วยลดอาการหิวอยากอาหาร

  • ช่วยเพิ่มขบวนการ Thermogenic effect ภายหลังจากการรับประทาน

  • เพิ่มการเผาผลาญพลังงานมากขึ้น 14.9%


โดยสารสำคัญในสารสกัดจากผลส้มไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบการทำงานของหัวใจและระบบประสาทส่วนกลาง


หากเจ้าของแบรนด์ นักลงทุน หรือ นักธุรกิจที่สนใจสร้างแบรนด์อาหารเสริม ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการผลิตอาหารเสริม สามารถติดต่อสอบถามการใช้สารสกัดจากผลส้ม Citrus Aurantium Extract ในสูตรอาหารเสริม พร้อมทั้งรับข้อเสนอราคาสุดพิเศษ คลิก ติดต่อเจ้าหน้าที่ เลยค่ะ

Comments


bottom of page