top of page
  • รูปภาพนักเขียนln lnno

สารสกัดจากกระดูกปลาแซลม่อน (Calcium for Salmon) หรือ กระดูกปลาทูน่า !!


สารสกัดจากกระดูกปลาแซลม่อน (Calcium for Salmon) หรือ กระดูกปลาทูน่า !!

กระดูกปลาแซลม่อน หรือกระดูกปลาทูน่า เป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งนักวิจัยพบว่ามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบหลักอยู่มากกว่าปลาทั่วไป สามารถที่จะนำมาสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ได้ โดยไฮดรอกซีอะพาไทต์จะนิยมนำมาใช้แทนกระดูกเพราะไฮดรอกซีอะพาไทต์มีคุณสมบัติที่จะทำให้เกิดการสร้างพันธะ ระหว่างวัสดุหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ดีและยังเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกและฟันได้อีกด้วยจึงมีการนามาประยุกต์ใช้ ทางด้านการแพทย์ เช่น ใช้เป็นตัวนำส่งยารักษาการติดเชื้อที่กระดูก (Al-sokanee et al., 2009) เป็นต้น จากงานวิจัยพบว่า การเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถสังเคราะห์ได้จากกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกวัว เกล็ดปลา ก้างปลา (Boutinguiza et al., 2012) นอกจากการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกสัตว์ข้างต้นแล้วยังสามารถสังเคราะห์จากปะการัง (Akram and Ahmed, 2014) และสามารถที่จะสังเคราะห์จากห้องปฏิบัติการได้อีกด้วย แคลเซียม ไฮดรอกซี่อะพาไทด์ (Calcium hydroxyapatite) เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างคล้ายแคลเซียมในกระดูกและฟันของเราจึงเชื่อว่าจะทำให้เพิ่มมวลกระดูกได้มาก แต่ยังมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อร่างกายในการดูดซึมแคลเซียมรูปแบบนี้


หากสนใจพัฒนาสูตรอาหารเสริมโดยมีส่วนประกอบจากสารสกัดจากกระดูกปลาแซลม่อน ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย สามารถสอบถามและพัฒนาสูตรได้ที่ @innovalabfactory เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์อาหารเสริมค่ะ


Comments


bottom of page